Algemene voorwaarden

1. Begrippenlijst

1.1 Klant
De afnemer van de diensten van Studio MJ.

1.2 Aanleverspecificaties
Specificaties die een drukker kan meegeven waar het ontwerp aan moet voldoen om te zorgen dat het op een juiste manier gedrukt wordt. 

1.3 Drukker 
Een externe partij. Deze kan het ontwerp op papier zetten. 

1.4 Drukwerkbestand
Het bestand wat je bij de drukker aanlevert om te zorgen dat het ontwerp goed op papier komt. 

1.5 Drukwerk klaar
Het bestand is drukwerk klaar zodra de klant definitief akkoord gegeven heeft op het bestand en het opgemaakt is volgens de aanleverspecificaties.

 

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Studio MJ. 

2.2
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft (op de vooraf gestuurde offerte). Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.

2.3
Wanneer de klant geen gebruik wil maken van de offerte ontvangt Studio MJ graag een afwijzing van de offerte.

2.4
Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na ontvangst tenzij het anders is aangegeven door Studio MJ.

2.5
Offertes zijn in invloed aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt. 2.5.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject, ook wanneer Studio MJ al bezig is met de opdracht kan de uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden. 2.5.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de wijzigingen die deze met zich meebrengt. 

2.6
Prijzen zijn altijd exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. 


3. Uitvoering en verantwoordelijkheid

3.1 Studio MJ heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat. 

3.2 Vooraf bespreken Studio MJ en de klant een planning (van oplevering). 

3.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is Studio MJ niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit volgen. 3.3.1 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden. 3.3.2 Studio MJ zal in het geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen. 

3.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties.